Kas ir tiesaist
Mums ir 12 viesi tiesaist
Kaans
Autors Administrator   
Otrdiena, 18 Decembris 2018

Uzdevumi pie V.Kaana:

 Filozofija:

  • parole: studenti

Loika un retorika:

  • parole: studenti123

Pdjo reizi redits ( Piektdiena, 01 Marts 2019 )
atlaides
Autors Administrator   
Ceturdiena, 19 Jnijs 2014
Pdjo reizi redits ( Ceturdiena, 19 Jnijs 2014 )
atlaides
Autors Administrator   
Ceturdiena, 19 Jnijs 2014

       Mcbu maksas atlaides!!!

Pdjo reizi redits ( Ceturdiena, 25 Septembris 2014 )
Autors Administrator   
Piektdiena, 16 Novembris 2012

, !

15 . !

Pdjo reizi redits ( Ceturdiena, 10 Oktobris 2013 )
Par mcbu maksu
Autors Administrator   
Piektdiena, 16 Novembris 2012

Uzmanbu studentiem, kas veic samaksu par mcbm pa dam ik mnesi!

Ldzam maksjumus veikt par tekošo mnesi ldz  mneša 15.datumam. Nokavjumu gadjum jums tiks piemrots lgumsods!

Pdjo reizi redits ( Ceturdiena, 10 Oktobris 2013 )
 
     

Baltijas Starptautisk Akadmija Liepjas filile
Lat | Rus