Uzņemšanas noteikumi
Sagatavošanas nodaļa
Kas ir tiešsaistē
Mums ir 4 viesi tiešsaistē
Studiju iespējas Liepājas filiālē Drukāt
Autors Administrator   
Otrdiena, 14 Novembris 2006

Profesionālās augstākās izglītības programmas, kuras tiek realizētas BSA Liepājas filiālē.

Tiesību zinātnes


Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults


Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika)

Mācību maksa – 500 EUR semestrī

 

    Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi. Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.

 

Uzņēmējdarbība


virzieni: menedžments (firmas vadība), informācijas sistēmas vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs


Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika)

Mācību maksa – 450 EUR semestrī

 

      Absolventi veiksmīgi var darboties ne tikai kā uzņēmumu mārketinga daļu un citu struktūrvienību vadītāji, bet arī veidot un vadīt jaunus, konkurētspējīgus uzņēmumus.
Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.

 

Finanšu vadība (Jaunums Liepājā!)

 

Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds finanšu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija – Finansists

 

Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika)


Mācību maksa – 450 EUR semestrī

 

Finansists ir kvalificēts speciālists grāmatvedības uzskaites un finanšu jomā, kuram ir kompleksas zināšanas finanšu pārskatu sagatavošanas, prognozēšanas un analīzes jomā atbilstoši starptautiskajām prasībām. Finansista galvenie darbības virzieni ir uzņēmuma finanšu un uzskaites politikas veidošana, informācijas sistēmas ieviešana, naudas plūsmas, likviditātes, ienākumu, kapitāla, risku, kā arī finanšu projektu pārvaldīšana. Finanšu grāmatvedis tiek augsti novērtēts darba tirgū. Iegūtās zināšanas atļaus nākamajiem speciālistiem strādāt par finanšu menedžeriem, galvenajiem grāmatvežiem, finanšu departamenta direktoriem, finanšu ekspertiem un auditoriem.

 

Sabiedriskās attiecības (Public Relations)


Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds tirgzinībās
Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību menedžeris


Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika)


Mācību maksa – 450 EUR semestrī

 

   Studiju laikā studenti apgūst kā humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos kursus un sabiedrisko attiecību teorētiskos pamatkursus, tā arī lietišķos kursus, kas attīsta komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas, kas nepieciešamas sabiedrisko attiecību menedžera praktiskajā darbībā. Bez tam padziļināti tiek apgūti sabiedrisko attiecību profesionālās specializācijas kursi. Šo kursu apguve ir priekšnosacījums profesionālās kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Šie kursi nodrošina padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi tirgzinību komunikāciju teorijā un praksē, kā arī speciālu metodiku un metožu jomā, kas tiek pielietotas sabiedrisko attiecību praksē ražošanas, komerciālās un kredītu-finansu organizācijās.

 

Psiholoģija


Iegūstamā kvalifikācija – psihologa asistents


Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika)


Mācību maksa – 450 EUR semestrī

 

Mācību process notiek lekciju, semināru, treniņu, prakšu un konsultāciju veidā. Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus psihologa asistentus. Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Psiholoģija" BPMA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

 

***********************************************************************

Uzņemšana BSA

Uzņemšana BSA pilna laika studiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Izņēmumi :personas ar īpašām vajadzībām, ārzemnieki, personas, kas ieguvušas pilnu vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kuras kārto iestājeksāmenu ar IQ testa palīdzību.

Labākie studenti - mūsu lepnums!


      -    Atlaide teicamniekiem – 25%

-         Atlaide par augstiem sasniegumiem BSA dzīvē – 20%

-         Atlaides studējošām ģimenēm – 10%

-         BSA absolventa radinieks – 5%

-         Atlaides invalīdiem un bāreņiem (10% līdz 25%)

-         Iespēja saņemt valsts garantētus un komercbanku studentu un studiju kredītus
 

MŪSU KOORDINĀTES: Liedaga iela 3, Liepāja, LV – 3416
Tālr. 63425449, 63425448,

www.liepaja-bsa.lv

Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus:

·  Studiju maksu iespējams maksāt 5 daļās - ikmēneša iemaksa (līdz mēneša 15. datumam);

·  Samaksājot uzreiz par vienu semestri, tiek piešķirta 5% atlaide;

·  Samaksājot uzreiz par visu gadu, tiek piešķirta 10% atlaide.

Pēdējo reizi rediģēts ( Ceturdiena, 08 Maijs 2014 )
 
     

Baltijas Starptautiskā Akadēmija Liepājas filiāle
Lat | Rus