Izmaiņas nodarbību sarakstā

Izmaiņas no 24.05.21 līdz 30.05.21

31TZ

26.05.21

18.10-21.20

         Civilprocesa tiesības

Moodle

 

Lekt.I. Jankovskis

 

31TZ

27.05.21

18.10-21.20

Kriminālprocesa tiesības

            Moodle

Lekt. E. Golts

 

11P 21P

 

25.05.21

18.10-19.40

Statistiskās metodes psiholoģijā

 Moodle

Lekt.  J. Kočetkovs  

 

21P

11P                     

26.05.21

19.50-21.20

Statistiskās metodes psiholoģijā

Moodle

Lekt.  J. Kočetkovs

 

31TZ

 

25.05.21

18.10-21.20

Kriminālistika

Moodle

Lekt. M. Sumbarova

 

31TZ

28.05.21

18.10-21.20

Starptautiskās publiskās tiesības

Moodle

Lekt. A. Gabrielyan

 

21P

27.05.21

18.10-21.20

Neiropsiholoģija

Moodle

Lekt. V. Veliks

 

© 2021 BSA