Izmaiņas nodarbību sarakstā

Izmaiņas no 05.04..21 līdz 11.04.21

11P 21P

09.04.21

18.00-19.40

Eksperimentālā psiholoģija Konsultācija

 Moodle

Lekt.  V. Petļaka

 

11P

21P

09.04.21

19.50-

Eksperimentālā psiholoģija ieskaite ar atzīmi

 Moodle

Lekt. V. Petļaka

 

11P 21P

31P

41P

10.04.21

10.00-13.00

Zoopsiholoģija

 Moodle

Lekt. Ilona Kaļva  

 

31TZ 11TZ

10.04.21

10.00-13.10

Apdrošināšanas tiesības

Moodle

Lekt. N. Novožilova

 

41M

09.04.21

18.10-21.20

Firmas finanšu vadība

Moodle vidē

Lekt. G. Rešina

 

© 2021 BSA