facebook icon white

Studiju maksas atlaides

Atlaide
BSA konkurss. Budžeta vietas 1.kursa 1.semestra reflektantiem, kas stājās pamatstudiju programmās, saskaņā ar Konkursa Nolikumu. Atlaide tiek piemērota tikai ES valstu pilsoņiem un nepilsoņiem, kas ieguva vidējo izglītību pēdēju trīs gadu laikā.
100%
Teicamnieka atlaide. Tiek piešķirta pēc iepriekšējās sesijas rezultātiem, ja visi priekšmeti tika nokārtoti uz 8-10 ballēm un nav finanšu un akadēmisko parādu; students regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs un studiju programmas dzīvē. Atlaide tiek piemērota pilna laika pamatstudiju programmu studentiem.
25%
Atlaide par augstiem sasniegumiem BSA dzīvē. Studentu parlamenta locekļiem, grupu vecākiem, citiem aktivistiem, kuri regulāri rakstiski atskaitās par savu darbību; sportistiem, kas organizē sporta pasākumus, kā arī pārstāv BSA sacensībās. Atlaide tiek piešķirta, ja nav akadēmisko un finanšu parādu.
15-20%
Piesaisti studijām vienu citu ārzemju studentu! 10% - ja ārzemju students piesaista studijām vienu citu ārzemju studentu. 15% - ja ārzemju students piesaista studijām divus vai vairāk ārzemju studentus. Atlaide piešķirta viena (tekoša) mācību gada apmaksai.
10%, 15%
Ģimenes atlaides***. 1.pakāpes radiniekiem vai laulātiem, kas vienlaicīgi studē BSA, bez akadēmiskajiem un finanšu parādiem. Atlaide tiek piešķirta BSA studējošiem ģimenes locekļiem: otram ģimenes loceklim - 10%, trešajam ģimenes loceklim - 25%.
10%, 25%
 
BSA absolventa radinieks***. BSA absolventa radiniekiem (1.pakāpes radi vai laulātie), kas studēja BSA un veiksmīgi beidza bakalaura, maģistrantūras vai doktorantūras programmu.
5%
Atlaide par atkārtotām studijām. Ar nosacījumu, ka reflektantam studiju periodā nebija finanšu un akadēmisko parādu.
30%
Atlaide iepriekšējo gadu Mazās Akadēmijas absolventiem (līdz 2018.g.). Atlaide tiek piešķirta pirmā kursa pirmajā semestrī.
10%
Atlaide studiju gada (divu semestru) apmaksai. Atlaide no studiju tarifa summas: -10% - ES pilsoņiem un nepilsoņiem; -8% citu valstu pilsoņiem.
10%; 8%
Atlaide ārzemes reflektantiem - BSA absolventiem, kas stājās maģistrantūrā.
20%
Atlaide GFK absolventiem, kas stājās BSA vecākājos kursos.
20%
Atlaide RCAII un RAU absolventiem.
5%
Atlaide BSA sadarbības partneru - organizāciju un pašvaldību darbiniekiem. Atlaide tiek piešķirta uzņēmumu, asociāciju un pašvaldību pārstāvjiem, ar kuriem notiek sadarbība (sadarbības līgumu ietvaros).
10%
Atlaide, pamatojoties uz iepriekšējās izglītības rezultātiem. 15% - reflektantiem, kas stājās 1.semestrī līdz 25.augustam, ar nosacījumu, ka iepriekšējās izglītības dokumentā vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm (reflektantiem, kas stājās pamatstudiju programmās, visu kārtoto centralizēto eksāmenu sertifikāti atbilst A-C līmeņiem, vai atbilstošu šo līmeņu procentuālās robežas līmeņiem). Atlaide tiek piemērota tikai ES pilsoņiem un nepilsoņiem. 25% - BSA sarkanā diploma īpašniekiem.
15%, 25%
Sociālās atlaides*** (atlaide tiek piemērota tikai ES pilsoņiem un nepilsoņiem)
bāreņiem
10%
III grupas invalīdiem
5%
II grupas invalīdiem
15%
I grupas invalīdiem
 
25%

 

***dotās atlaides var tikt summētās, citos gadījumos tiek piešķirta lielāka no iespējamām atlaidēm.

980x200 isic