facebook icon white

Uzņemšanas kārtība

 1. Savākt nepieciešamos dokumentus uzņemšanai.
 2. Jūs varat uzreiz veikt maksājumu par dokumentu iesniegšanu (tikai pārskaitīšanā):
  • Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji - 25 €,
  • Ārzemju reflektantiem no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (AIC izziņu ieskaitot) – 150 € (ja reflektantam ir AIC izziņa – 100 €)
  • Ārzemju reflektantiem no valstīm, kuru pilsoņiem veic papildus pārbaudi (AIC izziņu ieskaitot) – 250 € (ja reflektantam ir AIC izziņa – 200 €)
   Konts, lai pārskaitītu maksājumu par dokumentu iesniegšanu:

   SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
   PVN Nr. LV 40003101808
   A/S "Swedbank"
   IBAN: LV68HABA0551003662871
   SWIFT: HABALV22

 3. Iesniegt dokumentus Uzņemšanas komisijā ( Liedaga iela 3), aizpildīt iesniegumu.
 4. Iestājoties programmā "Datordizains, digitālā vizualizācija" un “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” jākārto iestājpārbaudījumi.
 5. Apmaksāt pirmo studijas posmu. Iespējamie apmaksas varianti:
  • apmaksa par vienu mēnesi (vai par vairākiem mēnešiem);
  • apmaksa par vienu semestru (5 mēneši) - 5% atlaide;
  • apmaksa par mācību gadu (10 mēneši) - 10% atlaide.
 6. Pēc maksājuma veikšanas iesniegt maksājuma uzdevuma kopiju Uzņemsaņas komisijai. Līgumu var noslēgt tikai pēc apmaksas!

Pēc uzņemšanas Jūs varat nekavējoties noformēt studenta apliecību - ISIC (International Student Identity Card). Šī karte sniedz Jums dažādas privilēģijas visā pasaulē. Detalizēta informācija par ISIC: https://www.isic.lv/lv.

Piezīme: Ja Jūs noformējat apvienoto ISIC karti kopā ar Swedbank maksājumu karti – nav jāmaksa par kartes noformēšanu.

980x200 isic