facebook icon white

Informācija par ERASMUS +

Cienījamie pirmkursnieki,

16.martā plkst.16.00 notiks e-tikšanās ar Erasmus nodaļu. Tikšanās ir paredzētas ziemas uzņemšanas pirmkursniekiem. Erasmus programma piedāvā studentiem studēt vai stažēties kādā no ES valstīm. Sapulcē jums būs iespēja uzzināt par starptautisko studentu apmaiņas programmu, par dalības nosacījumiem un arī uzdot jautājumus. Lai pieslēgtos konferencei, izmantojiet linku: https://videoconf.bsa.edu.lv/b/era-05i-xgo-iuv

Erasmus nodaļa

Уважаемые студенты-первокурсники,

16 марта в 16.00 состоится е-встреча с отделом Erasmus для студентов первокурсников зимнего набора. Программа Erasmus предлагает студентам учебу или прохождение практики в одной из стран ЕС. На встрече у вас будет возможность узнать о международной программе студенческого обмена, об условиях участия, а также задать вопросы. Чтобы подключиться к конференции, используйте ссылку: https://videoconf.bsa.edu.lv/b/era-05i-xgo-iuv

Эрасмус отдел

Dear new coming students,

On March 16 at 16.00 there will be an e-meeting with the Erasmus department for students accepted to Baltic International Academy in winter. The Erasmus program offers students study or internship in one of the EU countries. At the meeting, you will have the opportunity to learn about the international student exchange program, on the terms of participation, as well as ask questions. To join the conference, please use the link: https://videoconf.bsa.edu.lv/b/era-05i-xgo-iuv

Erasmus department

 

980x200 isic