facebook icon white

Informācija par studiju procesa norisi

Uzmanību studentiem!

Spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka 2021./2022. akadēmiskajā gadā augstskolas, arī Baltijas Starptautiskā akadēmija, sāk studijas klātienē drošā režīmā, nodrošinot epidemioloģiski drošas studijas, t.i. līdz 2021.gada 10.oktobrim ir noteikts daļēji drošs režīms – studiju procesā piedalās studenti ar derīgiem sadarbspējīgiem COVID-19 sertifikātiem, kā arī studenti ar COVID-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā (no 2021.gada 11.oktobra tikai ar  derīgiem sadarbspējīgiem COVID-19 sertifikātiem). Studenti, kuri nav ieguvuši sadarbspējīgus COVID-19 sertifikātus  ir tiesības piedalīties lekcijās tiešsaistē: https://do.bsa.edu.lv/

Paldies par sapratni un sadarbību!

980x200 isic